Листа на сместувачки капацитети каде што може да се искористат ваучерите

Услуги на организатори на патувања (Јавање Коњи)

ТРПЕНОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ подружница КРАНИ- Автокамп КРАНИ

ТД ,,ЕВРОПА 2002`` ДОО Отешево - Ресен АВТОКАМП ОТЕШЕВО

Сместувачки капацитет

Телефон за контакт 078848981
Веб страница N/A

Одморалиште ,,Мајски Цвет 2010" ДООЕЛ Струга

НЕГОРСКИ БАЊИ АД

МИП - КО Дооел Јамиште

Телефон за контакт +38971292029
Веб страница N/A

Косовраст - Дебарски Бањи Цапа А.Д.

КАМПИНГ 2020 ДОО Охрид

Телефон за контакт 046/283 011 070/391 027
Веб страница N/A

Извидник ДООЕЛ

Телефон за контакт 078295576
Веб страница N/A

ЗТД " ТАБАНА " ДООЕЛ

Телефон за контакт 076/468-098
Веб страница N/A

Здружение на феријалци Битола

ЕЛЕМ ТУРС Скопје , Подружницa Ливадишта Струга - Автокамп Ливадишта с. Радожда Струга

Телефон за контакт 070 478 296 , 075 339 050
Icon Icon