Листа на сместувачки капацитети каде што може да се искористат ваучерите

Хотел Широк Сокак ДОО Битола

Хотел Театар Битола

Хотел Молика ЕЛЕМ ТУРС Скопје - Подружница Молика Битола

Хотел Епинал

Туристичка Агенција ОРБИТА - ЈТД Орбита-Битола

Туристичка Агенција ОРБИТА - ЈТД Орбита-Битола

Турист Туристичка Агенција увоз-извоз ДООЕЛ

Тео-Травел ДООЕЛ Битола

Телефон за контакт 047-228-185 / 075-416-177

ТА Диме Турс Битола

Телефон за контакт 078 662 760; 071 298 454; 047 609 202

Т.А. МИГ ТРАВЕЛ БИТОЛА

Сохо Апартмани

Телефон за контакт 047/610043, 075/414185
Веб страница N/A

Сомниа апартмани, Пилк-ком ДООЕЛ Битола

САЛЕ ТРАВЕЛ ДООЕЛ

Icon Icon